Optiguard

Watchguard Open COMBO

Watchguard Open COMBO
Prezentator typu OPEN umożliwia doskonałą ekspozycję produktu przy jednoczesnym pełnym jego zabezpieczeniu.

Cechy produkltu:

  • zabezpiecza kopertę zegarka
  • stabilizuje zegarek i zabezpiecza wszystkie jego elementy