Optiguard

StandAlone EuroBase
do kamer sportowych
i aparatów

StandAlone EuroBase do kamer sportowych i aparatów
Odpowiednio dobrany do produktu czujnik umożliwi pełną jego ochronę: do aparatów fotograficznych dedykowany jest czujnik UMH 4 foto z dodatkową śrubą stabilizująca i zabezpieczającą produkt. Do kamer sportowych stworzony został czujnik z dodatkową ochroną elementów ruchomych kamery (np. obudowa).

Cechy produktu:

  • eliptyczna centrala jest kompatybilna z szeroką gamów czujników – zabezpieczenie dla wielu różnych produktów
  • możliwość szybkiej zmiany ekspozycji