Optiguard

Optiguard observer

Monitoruje status zabezpieczeń w Twoich sklepach.

Raporty w OPTIGUARD OBSERVER umożliwiają przeglądanie historii zdarzeń zarejestrowanych podczas pracy systemu security.
Informacje z raportów:

  • historia alarmów
  • statusy centralek
  • czas reakcji personelu na alarm

Oprogramowanie komputerowe, które przy użyciu sieci lokalnej
monitoruje stan systemu zabezpieczeń.