Optiguard

Systemy alarmowe

Elektroniczne systemy zabezpieczeń

Optiguard oferuje bogatą ofertę wysokiej klasy rozwiązań z zakresu elektronicznych systemów zabezpieczeń, które są skutecznym narzędziem wspierającym bezpieczeństwo w różnych obiektach użytku publicznego tj. obiekty handlowe (przeciwdziałanie kradzieżom oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa), biura, obiekty mieszkalne, centra logistyczne, ulice miast oraz wszelkie inne miejsca, w których istnieją zagrożenia naruszenia porządku publicznego.

systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy
sygnalizacji włamania i napadu

więcej

Obiekty handlowe: narażone są na wszelkiego rodzaju próby kradzieży, akty wandalizmu, włamania, napady oraz inne czynności związane z zakłóceniem porządku publicznego w tego typu placówkach. Elektroniczne systemy zabezpieczeń wykorzystywane do celów poprawy bezpieczeństwa to najczęściej systemy monitoringu wizyjnego z rozwiniętą analityką obrazu (analiza zachowań, wczesne wykrywanie zagrożeń, mierzenie przepływu ludzi), systemy sygnalizacji włamania i napadu połączone z centralami powiadomień firm ochroniarskich, systemy kontroli dostępu ograniczające dostęp do różnych stref w obiektach osobom niepowołanym.

centrum handlowe

Centra logistyczne: oferujemy zintegrowane systemy zabezpieczeń oraz zarządzanie obiektami. Systemy monitoringu wizyjnego poza funkcją prewencyjną mają również możliwość analizy obrazu w celu zwiększenia efektywności pracy. Analiza przemieszczania się ludzi oraz obiektów może dostarczyć nam informacje o możliwości zmiany organizacji ruchu (lepsze rozmieszczenie ładunków, krótsze trasy przemieszczania się pracowników, reorganizacja wysokiego składowania względem kubatury obiektu, kontrola czasu pracy). Zaawansowana funkcja czytania tablic rejestracyjnych wraz z agregacją danych pozwala na monitorowanie pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających z obiektu.

złodziej

Obiekty mieszkalne: systemy monitoringu oraz sygnalizacji włamania napadu stają się standardem w kwestiach zwiększania bezpieczeństwa w obiektach mieszkalnych i składają się na proponowane przez firmę Optiguard systemy zabezpieczeń. Naszym zadaniem jest integracja oraz automatyzacja obiektów w kontekście takich funkcji jak:

  • zdalne powiadomienia dot. stanu zabezpieczeń,
  • zdalny podgląd z urządzeń mobilnych,
  • możliwość uruchomienia uproszczonej analityki obrazu pozwalającej na wykrywanie osób lub obiektów niepowołanych na terenie prywatnym klienta
  • ciche oraz głośne alarmy odstraszające intruzów

Dokładamy wszelkich starań, by nasze systemy zabezpieczeń stanowiły kompilację uszytych na miarę i zgodnie z oczekiwaniami Klienta najnowocześniejszych urządzeń dostępnych na rynku gwarantujących bezpieczeństwo.